Hollanderclub Nederland

waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

Publikaties

DE HOLLANDER, ONS NATIONALE KONIJNENRAS -- Jan Zijlstra
De aanhef van dit artikel is helaas niet helemaal juist. De oorsprong van onze Hollander ligt inderdaad in Nederland en de Zuidelijke Nederlanden. In ons land kwamen reeds lang niet al te grote konijnen voor met Hollanderachtige tekening. Deze dieren werden in het midden van de negentiende eeuw op grote schaal als slachtkonijn naar Engeland uitgevoerd. Engelsen zouden geen Engelsen zijn, fokkers van nature, om uit dit Hollanderachtige slachtkonijn een showdier te fokken. Lees meer

HET FOKKEN VAN HOLLANDERS EN DE ERFELIJKHEIDSLEER -- Jan Zijlstra
De Hollander ontleent zijn tekening aan de zogenaamde s-factoren. Een tekeningsbeeld dat reeds in de 16e eeuw al voorkwam bij konijnen, getuige oude schilderijen uit die tijd. Hoe dit tekeningspatroon vererft is weinig van bekend. Of uitwendige factoren invloed hebben op het tekeningspatroon wordt af en toe gespeculeerd. De ligging van de ongeboren diertjes in de baarmoeder zou van invloed kunnen zijn. Lees meer

 

ZIEKTEN EN PLAGEN BIJ KLEINDIEREN -- Lezing door H.T. Arts
Verslag van een lezing van dhr. Arts voor de leden van de Kleindierensportvereniging Oostelijk Flevoland, een boeiende en zeer leerzame uiteenzetting over allerlei ziektes.
Geslachtsziekte bij konijnen. Deze ziekte wordt vaak overgebracht door schijnbaar gezonde rammen. Het uit zich door korsten op de geslachtsopeningen. Een gevolg van een infectie kan zijn dat dieren niet drachtig willen worden. Lees meer 

 

KLEUERENFOK BIJ DE HOLLANDERS -- Hans Puttenstein
Al jaren fokken en showen we onder de drieslagvlag: 1. Bouw en type 2. Tekening en 3. Kleur. De kleur bij de Hollanders kost ons nog wel eens wat hoofdbrekens. Als 1 en 2 van hoog niveau zijn, dan knijpen we graag een oogje toe als het om 3 gaat. Veel keurmeesters doen dat niet zo snel. Op de keurkaart gaat het immers om 15 punten!!.
In dit artikel - gepubliceerd in de HC Nieuwsbrief juni 2018 - lopen we alle kleuren langs en geven we aan welke kleuren wel en welke beter niet te combineren zijn. Lees meer.