Hollanderclub Nederland

waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

CLUBSHOWS

Noordshow 2014
Hollanders laten ook op HEP van zich horen.
Sinds jaren wist een zwarte Hollander alles en iedereen achter zich te laten in de groep tekening. Wie anders dan Coen van Slooten is de fokker/eigenaar van de prachtige jonge voedster. Zij blonk vooral uit in pels en aftekening. Gezien haar leeftijd een uitmuntende prestatie en ze werd dan ook verhoogd naar “U 98 punten”. Daarnaast had de Hollanderclub de primeur dat voor de eind tafel van de Hollanders per keurmeester de beste twee dieren op tafel kwamen. Door deze werkwijze mochten we genieten van het prachtige type van de chinchilla ram van Inge ten Bolscher. Verder is de invloed van de Zwitserse import inmiddels te zien en te merken, aan een paar dieren, waarvan zelfs één de beoordeling “ U kop” op de beoordelingskaart kreeg.
Dhr. Vorstenbosch wist met F 96 de fraaiste Witte van Hotot te brengen en was het aantal inschrijvingen duidelijk hoger dan vorig jaar.


Jan G. Derksen

 
Championshow 2014
En opnieuw wist Coen van Slooten de clubshow op zijn naam te zetten met zijn inmiddels bekende Hollander zwarte ram 1DT-310. Met overmacht werd deze zwarte de mooiste van alle Hollanders op de Champion Show, die van 23-25 januari wordt gehouden in het Home Boxx Center in Nieuwegein. Op de eindkeuring deed de zwarte van Coen het ook uitstekend: mooiste van Groep 2 Tekeningrassen en uiteindelijk Reserve Kampioen van de Champion Show met predikaat U-98,5. 
 
Kampioen Hollanders Champion Show 2014De balans opmakend betekent dit dat Coen 3 jaren op rij zowel de Noordshow als de Champion Show op zijn naam wist te zetten met de mooiste Hollander. Een unieke prestatie! Zijn 3 overige Hollanders op de CS deden het ook voortreffelijk: 3 keer F, mooiste Hollander op 2 na (blauwe oude ram), mooiste oude zwarte ram op 2 na en mooiste zwarte jonge voedster (de winnaar van de Noordshow).
 
Het was een prachtige keurdag voor de Hollanderclub. 120 Hollanders en 14 Witte van Hotots. De crew bestond dit jaar uit de keurmeesters Bertus Lanting en Klaas Cats, geassisteerd door Jilles Koornneef, John Basoski, Geert-Jan Groenhof, Theo Janssen en Ben Meijer. 
 
De keurmeesters Bertus en Klaas waren zeer tevreden over de klasse dieren die zij hebben gekeurd. Bij de Witte van Hotots maar liefst 7 maal het predikaat F! Belangrijkste aandachtspunten bij onze Hollanders zijn de achterhanden van de dieren. Daarover waren beide keurmeesters het eens. Verder waren een aantal dieren toch wat over de top. Krap 2 weken tussen de beide clubshows is nu eenmaal te kort en je hebt toch een categorie fokkers die graag op beide clubshows willen inzenden. Hopelijk wordt dat in de toekomst anders. Verder was Bertus Lanting aangenaam verrast over de kwaliteit van de bruine kleurslag die we de laatste jaren zien. Ook lovende woorden over de kleuren en er kon toch een mooi aantal F predikaten worden gegeven aldus onze beide clubkeurmeesters. 
Al met al een prachtige keuring met weliswaar wat minder Hollanders en Hotots dan de laatste jaren.
De einduitslag was als volgt:
Fraaiste Witte van Hotot: Comb. Kluin
Fraaiste Hollander: Coen van Slooten, zwarte oude ram 
Fraaiste Hollander op 1 na: Jilles Koornneef, madagascar oude ram 
Fraaiste Hollander op 2 na: Coen van Slooten, blauwe oude ram 
Fraaiste Hollander op 3 na: Jilles Koornneef, zwarte jonge ram
 
Hopelijk zien we deze dieren met veel andere Hollanders en Hotots ook weer terug op de Tekeningrassenshow in Veenendaal op 22 februari. Inschrijven daarvoor is nog mogelijk tot 1 februari. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.tekeningrassenshow.nl  
 
Swifterbant, 24 januari 2014
Ben Meijer