Hollanderclub Nederland

waarbij ondergebracht de Witte van Hotôt

Evenementen

De Hollanderclub organiseert de volgende clubaktiviteiten.

De Fokkersdag wordt ieder jaar in juni gehouden. Begonnen wordt met de Jaarvergadering van de vereniging, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen en besluiten worden genomen over de toekomst. Diverse leden worden in het zonnetje gezet. Aansluitend wordt de keuring van oude en jonge dieren gehouden. Een vast onderdeel van de Fokkersdag is de Veiling, waar bewezen fokdieren of andere bijzondere items van eigenaar wisselen.

De Hollanderclub organiseert jaarlijks 2 Clubshows en brengt deze onder bij de Dierenparade Noordshow te Hardenberg en de Tekeningrassenshow in Tiel. Beide Nationale tentoonstellingen worden resp. in januari en februari gehouden.

De Hollanderclub is mede-organisator van de Nationale Tekeningrassenshow, een eendagskeuring van Lotharingers, Rijnlanders, Eksterkonijnen, Japanners, Russen, Californians, Witte Nieuw Zeelanders, Papillons, en uiteraard de Witte van Hotôt en Hollanders. Een bijzonder evenement om al deze tekeningrassen op een eendaagse show bijeen te zien. Voor meer info ga naar www.tekeningrassenshow.nl

De laatste jaren worden ook regionale bijeenkomsten gehouden, Hokbezoeken bij fokkers thuis. Er is dan volop gelegenheid om bij collega fokkers te kijken en te discussiëren over allerlei aspecten van de hobby en het beleven ervan. Fokkers ervaren deze bijeenkomsten als bijzonder gezellig en leerzaam en het gebeurt regelmatig dat er een fokdier mee naar huis gaat.

De Foktechnische commissie (FTC) is een soort adviesraad naar bestuur en leden aangaande allerlei aspecten van de fokkerij. De FTC komt tweemaal per jaar bijeen en bespreekt dan relevante fokkerij technische zaken, maar ook zaken die betrekking hebben op de keuring van de Hollanders. De FTC is direkt betrokken bij de organisatie van de hokbezoeken en de jaarlijkse Unifomeringsdag voor keurmeesters.

De Uniformeringsdag voor keurmeesters is zoals de naam al aangeeft bedoeld om de keurmeesters op een lijn te krijgen aangaaande het keuren van de Hollanders. De Hollanderclub hanteert de zogenaamde drietrapsrakket als uitgangspunt: eerst bouwen, dan tekenen en vervolgens schilderen. M.a.w. type en bouw hebben de hoogste prioriteit, vervolgens de aftekening en tenslotte de kleur. Echter keuren blijft mensenwerk en daarom is het van groot belang om deze dagen te organiseren om de kwaliteit van de keuringen en ook de uniformiteit op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Tweemaal per jaar wordt de Nieuwsbrief uitgebracht, het clubblad voor de leden. De laatste jaren verschijnt de Nieuwsbrief in kleur. Voor belangstellenden zijn Nieuwsbrieven tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar bij de secretaris.

Meer informatie vindt u bij de betreffende evenementen